Misja i Cele • Autyzm - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

 Misja i Cele 

W dobie przyspieszonego rozwoju nauki i sprzyjających warunków, w jakich znajduje się dziś Polska, autyzm  nie może być wyrokiem skazującym na samotność, wykluczenie i cierpienie.

Istniejemy, by przywrócić światu Osoby z Autyzmem - stworzyć Im warunki do rozwoju i godnej egzystencji na każdym etapie życia od momentu diagnozy. Chcemy być jednostką, która zapewnia wielotorową pomoc, skupia specjalistów, inspiruje zmiany, interweniuje w trudnych sytuacjach, daje wsparcie w codziennym życiu.

Wszelkim działaniom Stowarzyszenia przyświeca troska o ochronę niezbywalnej godności osoby autystycznej i każdego z członków jej rodziny. Pragniemy współtworzyć kraj, w którym najwyższą wartością jest przestrzeganie prawa człowieka skatalogowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ratyfikowanych dokumentach międzynarodowych, mówiących m.in.  o równości wobec prawa, zakazie dyskryminacji oraz prawach ekonomicznych i socjalnych.

 

Cele statuowe Stowarzyszenia to:

  1. Wszechstronna pomoc osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ich rodzinom w sprawach dotyczących diagnozy, edukacji, rehabilitacji,  poprawy zdrowia oraz aktywizacji zawodowej i społecznej, zrzeszonym w Stowarzyszeniu.
  2. Propagowanie w społeczeństwie wiedzy o autyzmie, problemach osób autystycznych i możliwościach ich  edukacji i rehabilitacji.
  3. Utworzenia koła wsparcia dla rodziców i opiekunów osób Autystycznych.
  4. Utworzenie ośrodka diagnostyczno – edukacyjnego dla dzieci , młodzieży i dorosłych dotkniętych autyzmem.

 

 
Copyright © 2024 autyzm.zgora.pl
Design: alph
CMS, realizacja: Strony internetowe, sklepy internetowe, video streaming, systemy CMS
Naszą obecność w internecie umożliwia: ctinet.pl