Dane stowarzyszenia • Autyzm - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

 Dane stowarzyszenia 

Nazwa:
Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Autystycznym
"Dalej Razem"

Numer NIP:
929-16-79-997

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym:
0000040064

Numer REGON:
977 927 973

Konto:
BPH PBK S.A. O/Zielona Góra
80 1060 0076 0000 4018 9001 4191

Adres:
ul. Sienkiewicza 10
65-443 Zielona Góra
tel. 502 030 516
     68 455 69 40
E-mail

Prezes:
Sebastian Cycuła

E-mail

 
Copyright © 2024 autyzm.zgora.pl
Design: alph
CMS, realizacja: Strony internetowe, sklepy internetowe, video streaming, systemy CMS
Naszą obecność w internecie umożliwia: ctinet.pl