Projekt UE • Autyzm - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

 Projekt UE 

 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem", realizuje projekt pn.
” Trener pracy dla osób z autyzmem”.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.  Oś Priorytetowa nr 7. Równowaga społeczna i Działanie  7.5. Usługi społeczne.                Umowa nr RPLB 07.05.00-08-0005/16, zawarta  w Zielonej Górze w dniu 26 lipca 2016 r. pomiędzy Województwem Lubuskim a Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym “Dalej Razem”.
ue
 
Copyright © 2022 autyzm.zgora.pl
Design: alph
CMS, realizacja: Strony internetowe, sklepy internetowe, video streaming, systemy CMS
Naszą obecność w internecie umożliwia: ctinet.pl