Typowe objawy • Autyzm - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

 Typowe objawy 

 Z zaburzeniem autyzmu związane są trudności występujące w trzech różnych obszarach funkcjonowania człowieka oraz ich wzajemne powiązania.

Obszar I: Problemy w kontaktach społecznych - są najbardziej ewidentną cechą zaburzeń autystycznych.
  1. Dzieci z autyzmem nie reagują na swoje imię i bardzo często unikają kontaktu wzrokowego z innymi ludźmi, rzadko potrafią inicjować zabawę "na niby". Mają także trudności w zrozumieniu gestów, tonu głosu i mimiki wyrażającej uczucia.
  2. Dzieci z autyzmem nie zdają sobie sprawy z uczuć innych względem siebie i negatywnego wrażenia, jakie może wywierać na innych ludzi- ach ich zachowanie.
  3. Niektóre osoby z autyzmem mają skłonność do agresji, zazwyczaj wtedy, kiedy muszą przebywać w obcym lub przytłaczającym je otoczeniu lub gdy na skutek nadwrażliwości na bodźce odczuwają frustrację lub stres.
Obszar II: Problemy z komunikacją - ponad połowa ludzi z autyzmem przez całe swoje życie nie mówi. U osób, które mówią, umiejętność mowy zwykle rozwija się późno.
  1. Osoby z autyzmem często wypowiadają się o sobie w trzeciej osobie używając imienia, a nie zaimków "ja", "moje".
  2. Ich język może być dziwny - często używają pojedynczych słów lub powtarzają niezależnie od sytuacji jedno i to samo zdanie.
  3. Niektóre osoby mówią ciągle na swoje ulubione tematy, nie zważając na osobę, do której kierują wypowiedź.
  4. Niezależnie od tego, czy mają zdolność posługiwania się mową czy nie, wszystkie osoby z autyzmem mają trudności w zrozumieniu komunikatów werbalnych i mowy ciała.
Obszar III: Problemy w zachowaniu.
  1. Chociaż osoby z autyzmem wydają się całkowicie normalne i sprawne fizycznie, wiele z nich wykonuje dziwne, nawykowe czynności, takie jak: huśtanie się, skręcanie włosów, itp.
  2. Niektóre osoby mają tendencje do uszkadzania własnego ciała. Zachowania te często rodzą się z trudności w komunikacji, z trudności w interpretacji otoczenia i społecznego znaczenia zachowania, bądź z nadwrażliwości na bodźce sensoryczne.
  3. Niektóre osoby bezustannie, nawykowo powtarzają określone czynności, a każda choćby najmniejsza zmiana ustalonego porządku jest dla nich głęboko przygnębiająca.
..............................................................................................
* Tekst pochodzi z Biuletynu: Autyzm w Polsce pod redakcją Agnieszki Rymszy i Andrzeja Czajkowskiego, wydawanego przez Fundacje SYNAPSIS.
 
Copyright © 2023 autyzm.zgora.pl
Design: alph
CMS, realizacja: Strony internetowe, sklepy internetowe, video streaming, systemy CMS
Naszą obecność w internecie umożliwia: ctinet.pl