Rekrutacja na stanowisko terapeuty • Autyzm - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

 Aktualności » Rekrutacja na stanowisko terapeuty 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym “Dalej Razem” ogłasza rekrutację na stanowisko: Terapeuta osób z Zespołem Aspergera i wysoko-funkcjonującym autyzmem.
Zatrudnienie na umowę zlecenie, z perspektywą zatrudnienia na umowę o pracę.

Wymagania:
- wykształcenie magisterskie psychologiczne lub pedagogiczne
- wskazane doświadczenie w pracy z osobami z Zespołem Aspergera i autyzmem oraz ukończone kursy specjalistyczne z tego zakresu
- w razie braku ukończonych kursów specjalistycznych gotowość do udziału w szkoleniach organizowanych przez SPOA "Dalej Razem"
- gotowość do przyjazdu 1 raz w miesiącu do Zielonej Góry na konsultacje z zespołem terapeutów
- odbycie 30-godzinnego stażu
- gotowość do pracy w godzinach popołudniowych
 
Miejsce pracy: Głogów
 
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać na adres: k.stein@dalejrazem.pl do dnia 16.11.2016 r.
Rozpatrywane będą tylko dokumenty zawierające klauzulę o treści "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb procesu tej i kolejnych rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 z późniejszymi zmianami)".
 
Copyright © 2019 autyzm.zgora.pl
Design: alph
CMS, realizacja: Strony internetowe, sklepy internetowe, video streaming, systemy CMS
Naszą obecność w internecie umożliwia: ctinet.pl