Rekrutacja na stanowisko terapeuty • Autyzm - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

 Aktualności » Rekrutacja na stanowisko terapeuty 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym “Dalej Razem” ogłasza rekrutację na stanowisko terapeuta osób z autyzmem.
Zatrudnienie na umowę zlecenie, z perspektywą zatrudnienia na umowę o pracę.
 
Wymagania:
- wykształcenie magisterskie pedagogiczne (najlepiej pedagogika specjalna lub oligofrenopedagogika) lub psychologiczne
- wskazane doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem oraz ukończone kursy specjalistyczne z tego zakresu
- gotowość do przyjazdu 1 raz w miesiącu do Zielonej Góry na konsultacje z zespołem terapeutów
- wskazana znajomość komunikacji alternatywnej
- odbycie tygodniowego stażu
 
Miejsce pracy: Głogów
 
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać na adres: k.stein@dalejrazem.pl do dnia 07.08.2016 r.
Rozpatrywane będą tylko dokumenty zawierające klauzulę o treści "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb procesu tej i kolejnych rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2135 z poźniejszymi zmianami)".
 
Copyright © 2019 autyzm.zgora.pl
Design: alph
CMS, realizacja: Strony internetowe, sklepy internetowe, video streaming, systemy CMS
Naszą obecność w internecie umożliwia: ctinet.pl